...

Micro DNC 3A

Installation Manual

Micro DNC 3A

  • Được biết đến là thiết bị hỗ trợ người vận hành truyền chương trình gia công vào máy CNC thông qua cổng giao tiếp RS232 , Có thể thay thế cho phương pháp truyền dữ liệu truyền thống bằng máy tính.

Product Details

Items Check list
Thông số kỹ thuật Kích thước 110 x 75 x 30 (mm)
USB port 2 port
Voltage Input 12 VDC
RS232 port 1 port
Materials Aluminium
Monitor 2.5 Inch MONO
Memory 4Gb

Tính năng

1. DNC Transfer

Chức năng này giúp người vận hành truyền chương trình gia công vào máy CNC với 3 bước :

1. Cài đặt tốc độ truyền (baudrate)

2.Lựa chọn chương trình

3.Bắt đầu chạy máy

2. Read from CNC

Chức năng này giúp người vận hành có thể lấy được chương trình gia công, thông số của máy và lưu trên thiết bị DNC.

3. Edit program directly

Để tăng tính hiệu quả trong quá trình gia công. Thiết bị DNC hỗ trợ người vận hành kiểm tra hình dạng, đường dao cắt của chương trình trước khi bắt đầu gia công.

4. Online data manage

Giảm thời gian di chuyển để truyền chương trình gia công vào máy. Ngoài ra chức năng này còn giúp người vận hành có thể quản lý, giám sát quá trình hoạt động của máy.

Packing list

  • DNC device
  • RS232 cable (DB9-DB25) – 2 meters
  • 12 voltage power adapter, 1A

Delivery:

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.