QS Technology

DNC Device

Micro DNC 2C

  • Được biết đến là thiết bị hỗ trợ người vận hành truyền chương trình gia công vào máy CNC thông qua cổng giao tiếp RS232 , Có thể thay thế cho phương pháp truyền dữ liệu truyền thống bằng máy tính.

Micro DNC 3A

  • Được biết đến là thiết bị hỗ trợ người vận hành truyền chương trình gia công vào máy CNC thông qua cổng giao tiếp RS232 , Có thể thay thế cho phương pháp truyền dữ liệu truyền thống bằng máy tính.