QS Technology

Board PLC

Categories

PLC_QS_MN_V1_009_22 board

  • Thiết bị PLC với thiết kế nhỏ gọn, dễ dàng sử dụng, phù hợp có các ứng dụng đơn giản với ngõ ra tín hiệu là Transistor