...

Dịch vụ

Bộ điều khiển CNC

Được biết đến là đơn vị dẫn đầu tại Việt Nam, phát triển, ứng dụng và thương mại sản phẩm bộ điều khiển CNC. Sau một vài năm phát triển sản phẩm đã được ứng dụng rộng rãi trong công nghiệp và chúng tôi đã nhận được sự tin tưởng, quan tâm từ khách hàng trong cũng như ngoài nước.

Nghiên cứu

Đội ngũ R&D có nhiều năm nghiên cứu về hệ thống CNC, tự động hóa, thiết kế phần cứng board mạch tự động, giao diện người dùng trong công nghiệp.

Nâng cấp máy CNC

Dịch vụ nâng cấp, cải tạo máy CNC cũ từ hệ thống truyền động đến hệ thống điện điều khiển.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.