...

Tin Tức

Khoa Cơ khí – Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Đà Nẵng tổ chức Hội thảo “Điều khiển, Lập trình, và mô phỏng CNC” và nhận thiết bị, bộ điều khiển CNC do công ty QS Technology trao tặng.

Được biết đến là đơn vị dẫn đầu tại Việt Nam, phát triển, ứng
dụng và thương mại sản phẩm bộ điều khiển CNC. Sau một
vài năm phát triển sản phẩm đã được ứng dụng rộng rãi
trong công nghiệp và chúng tôi đã nhận được sự tin tưởng,
quan tâm từ khách hàng trong cũng như ngoài nước.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.