...

Board Mạch Tự Động Hóa

Categories

Board I/O Link RLTR_07_V10723

  • Board mạch mở rộng cổng input/output cho bộ điều khiển CNC. Có thể chuyển đổi và sử dụng như một thiết bị PLC

DAC 12FCV1-1222 board

  • Chuyển đổi tính hiệu Digital đầu vào của bộ điều khiển sang tín hiệu đầu ra Analog để điều khiển tốc độ của trục chính và các thiết bị khác sử dụng tín hiệu Analog.

PID_V1_10722 board

  • Board mạch hỗ trợ chuyển đổi tín hiệu Digital từ bộ điều khiển sang tín hiệu Analog để điều khiển các dòng driver servo đời cũ

PLC_QS_MN_V1_009_22 board

  • Thiết bị PLC với thiết kế nhỏ gọn, dễ dàng sử dụng, phù hợp có các ứng dụng đơn giản với ngõ ra tín hiệu là Transistor
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.