...

HỆ THỐNG ĐỊNH VỊ NHÃN CHAI RTB-01

Categories

Hướng dẫn cài đặt

HỆ THỐNG ĐỊNH VỊ NHÃN CHAI RTB-01

Máy xoay chai RTB-01 phù hợp cho việc đóng gói chai trong quá trình sản xuất như: Bia, Dược phẩm, nước đóng chai, chai sữa,… Máy xoay chai được sử dụng rộng rãi để tăng tốc độ của hệ thống đóng gói trong nhiều công ty, kho hàng.

Chi Tiết Sản Phẩm

Items Check list
Thông số kỹ thuật Model RBT-01
Product Rec 6 types
Điện áp đầu vào 220VAC – 5.5A
Công suất 1.2 KW
Tốc độ 40 blocks / min

Tính năng

Hệ thống đóng gói trong nhiều công ty, kho hàng. Cảm biến theo dõi chất lượng cao.

Kết cấu cơ khí bền vững

Có thể tùy chỉnh, Nâng cấp lên hệ thống 6 hàng

 

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.