...

QS Technology ra mắt bộ điều khiển CNC 4 trục với tên gọi F54
Tự hào thương hiệu Việt.

QS Technology đã chính thức giới thiệu và cho ra mắt bộ điều khiển CNC 4 trục với tên gọi F54 vào tháng 11 năm 2023. Sản phẩm được cho ra mắt trong giai đoạn mà các doanh nghiệp đã quá quen trong việc sử dụng các bộ điều khiển CNC đến từ các quốc gia khác như: Trung Quốc, Nhật Bản, Đức, … Sản phẩm được tạo ra nhằm đánh dấu một bước tiến trong lĩnh vực CNC tại Việt Nam.

Bộ điều khiển CNC 4 trục F54

1. Tính năng nổi bật

–  Hỗ trợ bù rơ cơ khí.

–  Tích hợp PLC Ladder.

–  Mô phỏng đường chạy dao.

–  Hỗ trợ lấy tâm nhanh.

–  Hồi tiếp Encoder pha Z.

–  Đọc trước câu lệnh (Look-ahead): 250 dòng.

–  Khôi phục dữ liệu (Data backup recovery).

–  Quản lý, truyền, nhận dữ liệu bằng Wi-Fi.

2. Thông số kỹ thuật

–  Kích thước: 220 x 140 x 30 (mm).

–  Monitor: 5 inch.

–  Số trục điều khiển: 4 trục.

–  Số trục chính có thể điều khiển: 1 trục.

–  Số cổng Input: 16.

–  Số cổng Output: 6.

–  Số cổng I/O mở rộng tối đa: 256/256.

–  Loại Servo/Driver có thể điều khiển: Dạng chạy xung ( Pulse and Direction ).

3. Một số hình ảnh khác

Màn hình giao diện chức năng mô phỏng đường chạy dao

Mặt sau của bộ điều khiển F54

Bộ điều khiển F54 ứng dụng trên máy điêu khắc 4 trục

Giao diện màn hình PLC Ladder

Giao diện màn hình chức năng hỗ trợ lấy tâm nhanh

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.