...

Thiết bị truyền DNC Micro DNC 2D

Hướng dẫn cài đặt

Thiết bị truyền DNC Micro DNC 2D

Chi Tiết Sản Phẩm

Mô tả Thông số
Thông số kỹ thuật Kích thước 110 x 75 x 30 (mm)
USB port 2 port
Điện áp đầu vào 12 VDC
RS232 port 1 port
Vỏ hộp Aluminum
Kích thước màn hình 3.2 Inch
Bộ nhớ 4Gb

Tính năng

1. Truyền DNC

Tính năng này giúp người dùng truyền chương trình gia công vào máy CNC với 3 bước:

1. Thiết lập thông số tốc độ (baudrate)

2. Lựa chọn chương trình gia công

3. Kiểm tra và vận hành máy

2. Mô phỏng đường chạy dao

Thiết bị Micro DNC 2D cho phép người dùng có thể kiểm tra được biên dạng, đường chạy của dao cắt nhằm đảm bảo tính chính xác thông qua tính năng mô phỏng.

3Chỉnh sửa chương trình

Tăng hiệu quả công việc với tính năng chỉnh sửa chương trình trực tiếp trên thiết bị Micro DNC 2D mà không cần dùng đến máy tính.

4. Quản lý dữ liệu thông qua mạng Wi-Fi

Giảm thời gian di chuyển để nạp chương trình cho máy, quản lý và giám sát quá trình hoạt động của máy thông qua mạng Wi-Fi.

 

 

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.