QS Technology

H7K-A

H7K-A

  • LCD 7 inch
  • 4 trục điều khiển đồng thời
  • Số trục chính điều khiển đồng thời: 1
  • Số cổng Input/Output: 12/8
  • Sốcổng I/O mở rộng tối đa: 256/256
  • Real-time PLC debug
  • Look-Ahead 250 dòng
  • Backlash compensation

Chi Tiết Sản Phẩm

Items Check list
Đặc tính kỹ thuật Dimension 320 x 185 x 30 (mm)
Materials Aluminium
Max.PLC Axis 4
Standard Axis 4
Max. Axis (Optional) 4
Max. Spindle 1
Max Spindle Simultaneous Axis Control 4
Min. Control Unit 0.0001
Max. Number Of Program Corrdinate 18
Max. Number of Table Tools 40
Look-Ahead 250
Block Processing Time 250
Thông số phần cứng Standard I/O 12/8
Optional I/O 256/256
DA 1
Monitor 7 Inch
RS485 1
USB Port 1
Chức năng bù trừ Backlash Compensation x
Pitch Error Compensation x
Chức năng hoạt động MPG Simulation 0
Dry Run 0
Optional Stop 0
Single Block 0
External Offsets 0
MPG Offsets 0