PRODUCTS & SERVICE

Bộ điều khiển máy phay

H7K-A CONTROLLER

Motion Control

GD7-TT

Motion Control

H7T-A CONTROLLER

Automation circuit board

Board PID_V1_1_07_22

Automation circuit board

PLC_MN_V1_0_09_22

Nghiên cứu thiết kế board mạch

2 Layer PCB Stackup

Dây chuyền dán nhãn tự động

Máy dán nhãn chai

Fabrication

Máy khắc cnc

Fabrication

Máy Cnc khác