...

DAC board 12FCV1-1222

Categories

Software

    Empty

Document

    Empty

Installation Manual

DAC board 12FCV1-1222

Product Details

Board mạch chuyển đổi tính hiệu Digital đầu vào của bộ điều khiển sang tín hiệu đầu ra Analog để điều khiển tốc độ của trục chính và các thiết bị khác sử dụng tín hiệu Analog.

Mô tả Thông số
Đặc Tính Kỹ Thuật Model DAC 12FCV1-1222
Kích thước 90 x 86 (mm)
Điện áp đầu vào 24 -28 VDC
Số cổng Input 12
Tín hiệu đầu ra Analog   0V  –  10V

-10V  –  10V

4mA   –  20mA

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.