...

Fabrication

Categories

Cân động băng tải CWM-050

CWM-050 phù hợp cho việc kiểm tra trọng lượng của đóng gói có khối lượng lớn và dung tích lớn, đặc biệt là để phát hiện sự thiếu hụt, quá khối lượng và thiếu sót trong toàn bộ hộp hàng.

Máy kiểm tra trọng lượng được sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp Thực phẩm, Dược phẩm, Công nghiệp, Hóa chất, Nông nghiệp và các ngành công nghiệp khác để kiểm tra trọng lượng sản phẩm trong quá trình sản xuất.

HỆ THỐNG ĐỊNH VỊ NHÃN CHAI RTB-01

Máy xoay chai RTB-01 phù hợp cho việc đóng gói chai trong quá trình sản xuất như: Bia, Dược phẩm, nước đóng chai, chai sữa,… Máy xoay chai được sử dụng rộng rãi để tăng tốc độ của hệ thống đóng gói trong nhiều công ty, kho hàng.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.