...

Accessories

Adapter nguồn DC 12V-1A

Là thiết bị có vai trò chuyển đổi điện áp xoay chiền AC thành điện áp 1 chiều 12VDC cho các thiết bị thông dụng hiện nay như board mạch điều khiển, module điều khiển, các thiết bị ngoại vị. Sản phẩm được thiết kế chắc chắn, vỏ nhựa cứng

Board I/O Link RLTR_07_V10723

  • Board mạch mở rộng cổng input/output cho bộ điều khiển CNC. Có thể chuyển đổi và sử dụng như một thiết bị PLC

DAC board 12FCV1-1222

  • Converting controller digital input to analog output signal for control the speed of spindle and another device using analog signal.

DAC board 12FCV1-1222

Board mạch chuyển đổi tính hiệu Digital đầu vào của bộ điều khiển sang tín hiệu đầu ra Analog để điều khiển tốc độ của trục chính và các thiết bị khác sử dụng tín hiệu Analog. Mô tả Thông số Đặc Tính Kỹ Thuật Model DAC 12FCV1-1222 Kích thước

PID board V1_10722

  • PID_V1_10722 board is a support device to convert the digital signal of controller to analog signal for control old servo driver model.

PID_V1_10722 board

  • Board mạch hỗ trợ chuyển đổi tín hiệu Digital từ bộ điều khiển sang tín hiệu Analog để điều khiển các dòng driver servo đời cũ

PLC board MN_V1_009_22

  • PLC_QS_MN_V1_009 board is a PLC device with compact design, easy to use. This device will suitable with simple application with transistor output.
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.